Математика: 6 клас

Компактний перелік Перелік, включаючи приклади 

Арифметика: Порівняння та заокруглення

Порівняння чисел до 100

Порівняння чисел до 1 000 000

Заокруглення до десятків і сотень

Заокруглення великих чисел

Порівняння та заокруглення: мікс

Арифметика: Додавання і віднімання: основи

Додавання і віднімання багатоцифрового числа

Додавання чисел, більших ніж 100

Віднімання чисел, більших ніж 100

Додавання в стовпчик

Віднімання в стовпчик

Багатоцифрове додавання і віднімання: мікс вправ

Додавання, віднімання та мислення

Арифметика: Множення та ділення

Маленька табличка множення

Мала табличка множення

Множення багатоцифрових чисел

Множення в стовпчик

Ділення на одноцифрове число

Ділення з остачею

Ділення багатоцифрових чисел

Письмове ділення на одноцифрове число

Письмове ділення на двоцифрове число

Множення, ділення та мислення

Множення та ділення: мікс вправ

Арифметика: Лічба: комбінації операцій

Додавання і віднімання з дужками

Порядок виконання операцій, дужки

Запис числових виразів

Попередній підрахунок

Обчислення та логічне мислення

Комбінація математичних операцій: мікс вправ

Арифметика: Додатні і від’ємні числа

Порівняння додатних і від’ємних чисел

Числовий ряд: додатні та від’ємні числа

Підрахунок з від’ємними числами

Рівняння та вирази з модулями

Додатні та від’ємні числа: мікс вправ

Арифметика: Подільність

Парні та непарні числа

Ознаки подільності чисел

Прості числа

Найбільший спільний дільник

Найменше спільне кратне

Подільність: мікс вправ

Дроби, відсотки, десяткові числа: Дроби

Ознайомлення з дробами

Дроби на числовій прямій

Порівняння дробів

Скорочення дробів

Мішані числа

Додавання та віднімання дробів

Множення і ділення дробів

Обчислення з дробами

Дроби, степені, корені

Дроби: мікс вправ

Дроби, відсотки, десяткові числа: Відсотки

Поняття про відсотки

Обчислення у відсотках

Дроби і відсотки

Відсотки: мікс вправ

Дроби, відсотки, десяткові числа: Десяткові числа

Десяткові числа: правопис

Порівняння десяткових чисел

Заокруглення десяткових дробів

Десяткові знаки на числовому рядку

Додавання і віднімання десяткових чисел

Множення десяткових чисел

Ділення десяткових чисел

Обчислення з десятковими числами

Дроби та десяткові числа

Десяткові числа: мікс вправ

Геометрія: Просторова уява

Просторова уява на площині

Просторова уява: 3D об’єкти

Технічне креслення

Кількість вершин, сторін, ребер

Розгортка куба

Просторова уява: мікс вправ

Геометрія: Площа та периметр

Довжина та периметр (на координатній площині)

Довжина ламаної (на координатній площині)

Периметр квадрата і прямокутника (на координатній площині)

Периметр трикутника (на координатній площині)

Периметр на координатній площині: mix

Площа (на координатній площині)

Площа квадрата та прямокутника (на координатній площині)

Площа трикутника (на координатній площині)

Площа на координатній площині: мікс

Периметр трикутника

Периметр квадрата і прямокутника

Периметр: мікс

Площа трикутника

Площа квадрата і прямокутника

Площа: мікс

Площа, периметр: мікс вправ

Геометрія: Об'єм і поверхня

Площа поверхні куба і прямокутного паралелепіпеда

Площа поверхні призми

Площа поверхні кутастих фігур

Обʼєм куба і прямокутного паралелепіпеда

Обʼєм кутастих фігур

Елементарна алгебра: Пропорції

Пряма та обернена пропорційність

Перехресне множення

Елементарна алгебра: Співвідношення

Співвідношення: основні поняття

Співвідношення: зміна та розділення числа

Співвідношення: обчислення

Співвідношення: масштаб карти

Елементарна алгебра: Алгебраїчні вирази та їх скорочення

Запис за допомогою виразів

Елементарна алгебра: Задачі з рівняннями

Запис задачі за допомогою рівняння

Загадую число

Елементарна алгебра: Нерівності

Нерівності: запис рішень

Нерівності: еквівалентність рівнянь

Одиниці вимірювання: Одиниці вимірювання

Одиниці довжини

Одиниці вимірювання маси

Одиниці вимірювання площ

Одиниці вимірювання об’єму

Одиниці вимірювання температури

Одиниці вимірювання: мікс вправ

Дискретна математика: Множини

Діаграми Венна

Дискретна математика: Логіка

Логічні висловлювання

Фінансова грамотність: Фінансові поняття та принципи

Основні фінансові поняття

ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Дякуємо за ваше повідомлення, його було успішно відправлено.

Напишіть нам

Вам потрібна допомога?

Будь ласка, спочатку ознайомтеся з поширеними запитаннями:

Про що йдеться у повідомленні?

Повідомлення Зміст Управління Вхід до системи Ліцензія