Математика: 10 клас

Компактний перелік Перелік, включаючи приклади 

Арифметика: Числа

Римські цифри

Арифметика: Додавання і віднімання: основи

Багатоцифрове додавання і віднімання: мікс вправ

Арифметика: Множення та ділення

Множення та ділення: мікс вправ

Арифметика: Степені та квадратні корені

Піднесення до степеня

Квадратні корені

Вирази зі степенями та коренями

Від’ємні підкореневі вирази

Експоненціальний запис чисел

Степені та квадратні корені: мікс вправ

Дроби, відсотки, десяткові числа: Десяткові числа

Десяткові числа: правопис

Порівняння десяткових чисел

Додавання і віднімання десяткових чисел

Множення десяткових чисел

Ділення десяткових чисел

Обчислення з десятковими числами

Дроби та десяткові числа

Десяткові числа, степені, корені

Десяткові числа: мікс вправ

Геометрія: Просторова уява

Просторова уява на площині

Просторова уява: 3D об’єкти

Технічне креслення

Кількість вершин, сторін, ребер

Розгортка куба

Розгортка фігур

Переріз куба

Перерізи фігур

Просторова уява: мікс вправ

Геометрія: Площинні утворення

Теорема Піфагора: основи

Теорема Піфагора: застосування

Теорема Піфагора: мікс вправ

Трикутник: мікс

Круга та окружність

Геометрія: Площа та периметр

Довжина та периметр (на координатній площині)

Периметр круга, довжина окружності (на координатній площині)

Площа (на координатній площині)

Площа трикутника (на координатній площині)

Площа паралелограма (на координатній площині)

Площа трапеції (на координатній площині)

Площа круга (на координатній площині)

Площа сектора круга (на координатній площині)

Периметр паралелограма

Периметр трапеції

Довжина круга, довжина окружності

Довжина дуги кола

Периметр: мікс

Площа трикутника

Площа паралелограма

Площа трапеції

Площа круга

Площа сектора круга

Площа: комбінація фігур

Площа: мікс

Площа, периметр: мікс вправ

Геометрія: Об'єм і поверхня

Площа поверхні призми

Площа поверхні піраміди

Площа поверхні кутастих фігур

Площа поверхні циліндра

Площа поверхні конуса

Площа поверхні кулі

Площа поверхні круглих геометричних фігур

Обʼєм куба і прямокутного паралелепіпеда

Обʼєм призми

Обʼєм піраміди

Обʼєм кутастих фігур

Обʼєм циліндра

Обʼєм конуса

Обʼєм кулі

Обʼєм круглих геометричних фігур

Площа поверхні: мікс вправ

Геометрія: Аналітична геометрія

Координати точок на площині

Координати точок у просторі

Відстань між точками на площині

Відстань між точками у просторі

Точки: мікс

Довжина відрізка на площині

Довжина відрізка у просторі

Взаємне розташування відрізків на площині

Взаємне розташування відрізків у просторі

Центр відрізка на площині

Центр відрізка у просторі

Відрізки: мікс

Вектори: терміни

Координати вектора

Розмір вектора

Взаємне розташування векторів

Вектори: мікс

Вектори: множення на константу, добуток, різниця

Вектори: скалярний добуток

Операції з векторами: мікс

Прямі: терміни

Визначення прямої

Параметричне рівняння прямої на площині

Загальне рівняння прямої на площині

Взаємне розташування прямих на площині

Взаємне розташування прямої і точки на площині

Прямі: мікс

Площини: терміни

Параметричне рівняння площини

Загальне рівняння площини

Площини: мікс

Конічні перетини: основні поняття

Окружність (конічні перетини )

Еліпс

Парабола

Гіпербола

Конічні перетини: мікс вправ

Елементарна алгебра: Пропорції

Пряма та обернена пропорційність

Перехресне множення

Елементарна алгебра: Алгебраїчні вирази та їх скорочення

Підстановка у вирази

Запис за допомогою виразів

Зміни виразів з однією змінною

Зміни виразів з кількома змінними

Зміни виразів з дробами

Звичайний дріб

Вирази з факторіалом і комбінацією чисел

Алгебраїчні вирази та їх видозміни: мікс вправ

Елементарна алгебра: Рівняння

Основні рівняння з одним невідомим

Рівняння з круглими дужками

Рівняння з невідомим в знаменнику

Рівняння з дробами

Рівняння з десятковими числами

Рівняння: мікс вправ

Елементарна алгебра: Важчі рівняння

Рівняння з діленими виразами

Два рівняння з двома невідомими

Квадратні рівняння

Важчі рівняння: мікс

Елементарна алгебра: Нерівності

Нерівності: запис рішень

Нерівності: еквівалентність рівнянь

Нерівності з модулями

Квадратні нерівності

Функція: Лінійні функції

Властивості лінійних функцій

Лінійні функції: мікс вправ

Функція: Квадратичні функції

Властивості квадратичної функції

Функція: Тригонометричні функції

Тригонометричні функції та прямокутний трикутник

Значення тригонометричних функцій

Властивості тригонометричних функцій

Тригонометричні функції: мікс вправ

Одиниці вимірювання: Час

Математичні дії з часом

Дискретна математика: Комбінаторика

Комбінаторика: основні поняття

Біноміальний коефіцієнт

Дискретна математика: Імовірність

Основна ймовірність події

ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Дякуємо за ваше повідомлення, його було успішно відправлено.

Напишіть нам

Вам потрібна допомога?

Будь ласка, спочатку ознайомтеся з поширеними запитаннями:

Про що йдеться у повідомленні?

Повідомлення Зміст Управління Вхід до системи Ліцензія