Письмова відповідь

Класична вправа для відпрацювання рахування всіх видів – вам дається приклад і пропонується записати відповідь (число). Ми пропонуємо 4000 прикладів, від 1+1 і до логарифмів. Якщо Ви не хочете писати відповідь на клавіатурі, спробуйте вправу Вибір, в якій Ви обираєте одну з двох відповідей.

Фільтр за класом

Арифметика

Числа
Числовий ряд до 20
Лічба до 100
Римські цифри
Числа до 1000 прописом
Великі числа прописом
Числа: мікс вправ
Порівняння та заокруглення
Заокруглення до десятків і сотень
Заокруглення великих чисел
Порівняння та заокруглення: мікс
Додавання і віднімання: основи
Додавання і віднімання до 10
Додавання до 10
Додавання до 10 на малюнках
Віднімання до 10
Додавання і віднімання до 10
Додавання і віднімання до 20
Додавання до 20
Додавання до 20 за допомогою малюнків
Віднімання до 20
Додавання та віднімання основи: мікс вправ
Додавання та віднімання від 20 до 100
Додавання від 20 до 100
Додавання від 20 до 100 за допомогою малюнків
Віднімання від 20 до 100
Додавання і віднімання багатоцифрового числа
Додавання та віднімання чисел, більш ніж 100
Додавання чисел, більших ніж 100
Віднімання чисел, більших ніж 100
Додавання в стовпчик
Віднімання в стовпчик
Багатоцифрове додавання і віднімання: мікс вправ
Доповюванния рядків: додавання та віднімання
Доповнення рядів: додавання і віднімання
Множення та ділення
Маленька табличка множення
Табличка множення на 2
Табличка множення на 3
Табличка множення на 4
Табличка множення на 5
Табличка множення на 6
Табличка множення на 7
Табличка множення на 8
Табличка множення на 9
Табличка множення на 10
Мала табличка множення
Множення багатоцифрових чисел
Ділення на одноцифрове число
Ділення з остачею
Ділення багатоцифрових чисел
Множення та ділення: мікс вправ
Лічба: комбінації операцій
Додавання і віднімання з дужками
Порядок виконання операцій, дужки
Обчислення та логічне мислення
Підрахунок в розумі
Доповюванния рядків: підрахунок
Комбінація математичних операцій: мікс вправ
Додатні і від’ємні числа
Числовий ряд: додатні та від’ємні числа
Підрахунок з від’ємними числами
Рівняння та вирази з модулями
Додатні та від’ємні числа: мікс вправ
Подільність
Найбільший спільний дільник
Найменше спільне кратне
Подільність: мікс вправ
Степені та квадратні корені
Піднесення до степеня
Квадратні корені
Вирази зі степенями та коренями
Від’ємні підкореневі вирази
Степені та квадратні корені: мікс вправ
Логарифм
Обчислення логарифмів

Дроби, відсотки, десяткові числа

Дроби
Ознайомлення з дробами
Дроби на числовій прямій
Скорочення дробів
Мішані числа
Додавання та віднімання дробів
Додавання дробів з малюнками
Додавання дробів, де відповідь є цілим числом
Множення і ділення дробів
Обчислення з дробами
Дроби: мікс вправ
Відсотки
Обчислення у відсотках
Дроби і відсотки
Десяткові числа
Заокруглення десяткових дробів
Додавання і віднімання десяткових чисел
Множення десяткових чисел
Ділення десяткових чисел
Обчислення з десятковими числами
Дроби та десяткові числа
Десяткові числа, степені, корені
Десяткові числа: мікс вправ

Геометрія

Просторова уява
Просторова уява: 3D об’єкти
Кількість кубиків
Кількість вершин, сторін, ребер
Площинні утворення
Трикутник
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора: основи
Теорема Піфагора: застосування
Теорема Піфагора: мікс вправ
Площа та периметр
Довжина та периметр (на координатній площині)
Периметр квадрата і прямокутника (на координатній площині)
Периметр трикутника (на координатній площині)
Периметр круга, довжина окружності (на координатній площині)
Периметр на координатній площині: mix
Периметр на координатній площині: квадрат, прямокутник, трикутник
Площа (на координатній площині)
Площа квадрата та прямокутника (на координатній площині)
Площа трикутника (на координатній площині)
Площа паралелограма (на координатній площині)
Площа трапеції (на координатній площині)
Площа круга (на координатній площині)
Площа сектора круга (на координатній площині)
Площа на координатній площині: мікс
Довжина та периметр
Периметр трикутника
Периметр квадрата і прямокутника
Периметр паралелограма
Периметр трапеції
Довжина круга, довжина окружності
Периметр: мікс
Периметр: квадрат, прямокутник, трикутник
Периметр: паралелограм, трапеція
Площа
Площа трикутника
Площа квадрата і прямокутника
Площа паралелограма
Площа трапеції
Площа сектора круга
Площа: мікс
Площа: квадрат, прямокутник
Площа на координатній площині: трикутник, паралелограм, трапеція
Площа: трикутник, паралелограм, трапеція
Площа, периметр: мікс вправ
Площа, периметр: комбіновані питання
Площа, периметр: мікс круг та сектор круга
Об'єм і поверхня
Площа поверхні
Площа поверхні куба і прямокутного паралелепіпеда
Площа поверхні призми
Площа поверхні піраміди
Площа поверхні кутастих фігур
Площа поверхні циліндра
Площа поверхні конуса
Обʼєм
Обʼєм куба і прямокутного паралелепіпеда
Обʼєм призми
Обʼєм піраміди
Обʼєм кутастих фігур
Площа поверхні: мікс вправ
Кути
Кути в трикутнику
Кути в чотирикутнику
Кути та многокутники
Кути: мікс вправ
Аналітична геометрія
Точки
Координати точок на площині
Координати точок у просторі
Відстань між точками на площині
Відстань між точками у просторі
Точки: мікс
Відрізки
Довжина відрізка на площині
Довжина відрізка у просторі
Центр відрізка на площині
Центр відрізка у просторі
Відрізки: мікс
Вектори
Координати вектора
Розмір вектора
Взаємне розташування векторів
Вектори: мікс
Операції з векторами
Вектори: скалярний добуток
Прямі
Параметричне рівняння прямої на площині
Загальне рівняння прямої на площині
Взаємне розташування прямих на площині
Взаємне розташування прямої і точки на площині
Прямі: мікс
Конічні перетини
Окружність (конічні перетини )
Окружність: рівняння окружності
Еліпс
Еліпс: центральне рівняння
Парабола
Гіпербола
Гіпербола: центральне рівняння
Конічні перетини: мікс вправ

Елементарна алгебра

Співвідношення
Співвідношення: зміна та розділення числа
Співвідношення: обчислення
Співвідношення: масштаб карти
Алгебраїчні вирази та їх скорочення
Підстановка у вирази
Зміни виразів з однією змінною
Зміни виразів з кількома змінними
Звичайний дріб
Алгебраїчні вирази та їх видозміни: мікс вправ
Рівняння
Однокрокові рівняння
Основні рівняння з одним невідомим
Рівняння з круглими дужками
Рівняння з невідомим в знаменнику
Рівняння з дробами
Рівняння з десятковими числами
Рівняння: мікс вправ
Важчі рівняння
Рівняння з діленими виразами
Два рівняння з двома невідомими
Розв'язування методом підстановки
Розв'язок способом підстановки
Система двох рівнянь: розв'язання методом додавання
Квадратні рівняння
Показникові рівняння
Логарифмічні рівняння
Важчі рівняння: мікс
Задачі з рівняннями
Рівняння з невідомим виразом

Одиниці вимірювання

Час
Годинник: визначення часу
Одиниці вимірювання часу
Одиниці вимірювання
Одиниці довжини
Одиниці вимірювання маси
Одиниці вимірювання площ
Одиниці вимірювання об’єму
Одиниці вимірювання: мікс вправ

Дискретна математика

Комбінаторика
Біноміальний коефіцієнт
Імовірність
Основна ймовірність події
Повторні випробування та складні події
Імовірність: мікс вправ
Імовірність: кубики
Описова статистика
Діаметр та медіана
Властивості середнього арифметичного
ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Дякуємо за ваше повідомлення, його було успішно відправлено.

Напишіть нам

Вам потрібна допомога?

Будь ласка, спочатку ознайомтеся з поширеними запитаннями:

Про що йдеться у повідомленні?

Повідомлення Зміст Управління Вхід до системи Ліцензія