Командна гра

  1. Вчитель або перший гравець створює гру.
  2. Інші гравці приєднуються до гри, та ведучий розпочинає гру.
  3. Разом, як команда, ви відповідаєте на питання.
  4. Після кожного питання можна побачити, скільки людей відповіли правильно, а скільки — неправильно.
  5. Вчитель або інший учень може пояснити явище іншим.
Арифметика
    Числа
       Лічба до 100
             Оцінка кількості точок
       Римські цифри
       Числа до 1000 прописом
       Числа: мікс вправ
    Порівняння та заокруглення
       Порівняння чисел до 100
       Заокруглення до десятків і сотень
    Додавання і віднімання: основи
       Додавання і віднімання до 10
          Додавання до 10
                   Додавання до 10 на малюнках
          Додавання і віднімання до 10
       Додавання і віднімання до 20
          Додавання до 20
                   Додавання до 20 за допомогою малюнків
          Додавання та віднімання основи: мікс вправ
       Додавання та віднімання від 20 до 100
          Додавання від 20 до 100
                   Додавання до 100 за допомогою малюнків
          Додавання і віднімання багатоцифрового числа
       Додавання та віднімання чисел, більш ніж 100
          Додавання в стовпчик
          Віднімання в стовпчик
          Багатоцифрове додавання і віднімання: мікс вправ
    Множення та ділення
       Маленька табличка множення
             Мала табличка множення
       Множення багатоцифрових чисел
       Множення в стовпчик
       Ділення на одноцифрове число
       Ділення з остачею
       Ділення багатоцифрових чисел
       Множення та ділення: мікс вправ
    Лічба: комбінації операцій
       Порядок виконання операцій, дужки
       Попередній підрахунок
    Додатні і від’ємні числа
       Порівняння додатних і від’ємних чисел
       Числовий ряд: додатні та від’ємні числа
       Підрахунок з від’ємними числами
       Рівняння та вирази з модулями
       Додатні та від’ємні числа: мікс вправ
    Подільність
       Парні та непарні числа
       Ознаки подільності чисел
       Прості числа
       Найбільший спільний дільник
       Найменше спільне кратне
       Подільність: мікс вправ
    Степені та квадратні корені
       Піднесення до степеня
       Квадратні корені
       Вирази зі степенями та коренями
       Від’ємні підкореневі вирази
       Експоненціальний запис чисел
       Степені та квадратні корені: мікс вправ
    Логарифм
       Обчислення логарифмів
             Вирази з логарифмами
Дроби, відсотки, десяткові числа
    Дроби
       Ознайомлення з дробами
       Дроби на числовій прямій
       Порівняння дробів
       Скорочення дробів
       Мішані числа
       Додавання та віднімання дробів
       Множення і ділення дробів
       Дроби, степені, корені
       Дроби: мікс вправ
    Відсотки
       Поняття про відсотки
             Оцінювання відсотків - крапки
       Обчислення у відсотках
             Приблизні підрахунки з відсотками
       Дроби і відсотки
       Відсотки: мікс вправ
    Десяткові числа
       Порівняння десяткових чисел
       Заокруглення десяткових дробів
       Десяткові знаки на числовому рядку
       Додавання і віднімання десяткових чисел
       Множення десяткових чисел
       Ділення десяткових чисел
       Дроби та десяткові числа
       Десяткові числа, степені, корені
       Десяткові числа: мікс вправ
Геометрія
    Просторова уява
       Просторова уява: 3D об’єкти
             3D об’єкти з різних ракурсів
       Технічне креслення
             Куби: план будівництва
             Будівництво з кубів: вид зі сторін
       Розгортка куба
       Розгортка фігур
       Просторова уява: мікс вправ
             Просторова уява: мікс
    Геометричні поняття
       Назви геометричних фігур і тіл
       Геометричні поняття, пов’язані з кутами
             Терміни: кути
             Терміни: пари кутів
       Терміни, пов'язані з трикутником
       Терміни, пов'язані з окружністю
       Геометричні поняття: мікс вправ
    Площинні утворення
       Трикутник
          Теорема Піфагора
             Теорема Піфагора: основи
    Площа та периметр
       Довжина та периметр
          Периметр: мікс
       Площа
          Площа: мікс
       Площа, периметр: мікс вправ
             Площа, периметр: формули, принципи
    Кути
       Кути: знайомство
       Кути в трикутнику
    Побудова за допомогою циркуля та лінійки
       Геометричні побудови: розмітка
    Дії та властивості на площині
       Осьова симетрія
       Центральна симетрія
       Подібність геометричних фігур
       Визначення векторного зображення
       Операції та властивості на площині: мікс вправ
    Аналітична геометрія
       Точки
          Координати точок на площині
Елементарна алгебра
    Алгебраїчні вирази та їх скорочення
       Підстановка у вирази
       Зміни виразів з однією змінною
       Зміни виразів з кількома змінними
             Спрощення виразів: піднесення до степені
             Розклад многочлена на множники
       Зміни виразів з дробами
       Звичайний дріб
             Спрощення алгебраїчних дробів
             Умови алгебраїчних дробів
       Вирази з факторіалом і комбінацією чисел
             Спрощення виразів з факторіалом
             Спрощення виразів з біноміальним коефіцієнтом
       Алгебраїчні вирази та їх видозміни: мікс вправ
    Послідовності та числові ряди
       Арифметична і геометрична послідовність
       Запис послідовності
Функція
    Типи та властивості функцій
       Основні типи функцій
       Властивості функцій
    Графіки функцій
       Графіки лінійних функцій
       Графіки квадратичних функцій
       Графіки функцій модуля
       Графіки тригонометричних функцій
       Графіки лінійних нерівностей
    Лінійні функції
       Властивості лінійних функцій
       Лінійні функції: мікс вправ
    Квадратичні функції
       Властивості квадратичної функції
    Тригонометричні функції
       Тригонометричні функції та прямокутний трикутник
       Значення тригонометричних функцій
       Властивості тригонометричних функцій
       Тригонометричні функції: мікс вправ
    Показникові та логарифмічні функції
       Властивості показникової та логарифмічної функцій
Одиниці вимірювання
    Час
       Годинник: визначення часу
    Одиниці вимірювання
       Одиниці довжини
             Одиниці вимірювання: життєві приклади
             Переведення одиниць вимірювання
       Одиниці вимірювання маси
             Вагові одиниці вимірювання: життєві приклади
       Одиниці вимірювання площ
             Одиниці площі: життєві приклади
       Одиниці вимірювання об’єму
       Одиниці вимірювання температури
             Одиниці виміру температури: життєві приклади
       Одиниці вимірювання: мікс вправ
Дискретна математика
    Множини
       Множини: основні поняття
       Операції з множинами
       Діаграми Венна
    Логіка
       Логіка: основні поняття
       Зміни логічних виразів
    Комбінаторика
       Комбінаторика: основні поняття
    Описова статистика
       Описова статистика: основні поняття
ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Дякуємо за ваше повідомлення, його було успішно відправлено.

Напишіть нам

Вам потрібна допомога?

Будь ласка, спочатку ознайомтеся з поширеними запитаннями:

Про що йдеться у повідомленні?

Повідомлення Зміст Управління Вхід до системи Ліцензія