Вибір

Швидка вправа на практикування рахування – Вам дається приклад і ви обираєте одну з двох відповідей (не потрібно нічого набирати на клавіатурі). Ми пропонуємо понад 10 000 завдань, від 1+1 і до логарифмів. Якщо Ви хочете не просто вибрати один з варіантів, а написати відповідь самостійно, спробуйте вправу Рахування.

Фільтр за класом

Арифметика

Числа
Лічба до 100
Оцінка кількості точок
Числа і цифри
Римські цифри
Числа до 1000 прописом
Великі числа прописом
Числа: мікс вправ
Порівняння та заокруглення
Порівняння чисел до 100
Порівняння чисел до 100
Порівняння чисел до 100: строгі нерівності
Порівняння чисел до 100: нестрогі нерівності
Заокруглення до десятків і сотень
Заокруглення великих чисел
Порівняння та заокруглення: мікс
Додавання і віднімання: основи
Додавання і віднімання до 10
Додавання до 10
Додавання до 10 на малюнках
Віднімання до 10
Додавання і віднімання до 10
Додавання і віднімання до 20
Додавання до 20
Додавання до 20 за допомогою малюнків
Віднімання до 20
Додавання та віднімання основи: мікс вправ
Додавання та віднімання від 20 до 100
Додавання від 20 до 100
Додавання до 100 за допомогою малюнків
Віднімання від 20 до 100
Додавання і віднімання багатоцифрового числа
Додавання та віднімання чисел, більш ніж 100
Додавання чисел, більших ніж 100
Віднімання чисел, більших ніж 100
Додавання в стовпчик
Віднімання в стовпчик
Багатоцифрове додавання і віднімання: мікс вправ
Множення та ділення
Маленька табличка множення
Мала табличка множення
Множення багатоцифрових чисел
Множення в стовпчик
Ділення на одноцифрове число
Ділення з остачею
Ділення багатоцифрових чисел
Множення та ділення: мікс вправ
Лічба: комбінації операцій
Порядок виконання операцій, дужки
Порівнюємо результати: додавання і віднімання до 20
Порівняння результатів розрахунків
Запис числових виразів
Попередній підрахунок
Додатні і від’ємні числа
Порівняння додатних і від’ємних чисел
Числовий ряд: додатні та від’ємні числа
Підрахунок з від’ємними числами
Рівняння та вирази з модулями
Додатні та від’ємні числа: мікс вправ
Подільність
Парні та непарні числа
Ознаки подільності чисел
Прості числа
Найбільший спільний дільник
Найменше спільне кратне
Подільність: мікс вправ
Степені та квадратні корені
Піднесення до степеня
Квадратні корені
Вирази зі степенями та коренями
Від’ємні підкореневі вирази
Експоненціальний запис чисел
Степені та квадратні корені: мікс вправ
Логарифм
Обчислення логарифмів
Вирази з логарифмами

Дроби, відсотки, десяткові числа

Дроби
Ознайомлення з дробами
Дроби на числовій прямій
Порівняння дробів
Скорочення дробів
Мішані числа
Додавання та віднімання дробів
Множення і ділення дробів
Дроби, степені, корені
Дроби: мікс вправ
Відсотки
Поняття про відсотки
Оцінювання відсотків - крапки
Обчислення у відсотках
Приблизні підрахунки з відсотками
Дроби і відсотки
Відсотки: мікс вправ
Десяткові числа
Десяткові числа: правопис
Порівняння десяткових чисел
Заокруглення десяткових дробів
Десяткові знаки на числовому рядку
Додавання і віднімання десяткових чисел
Множення десяткових чисел
Ділення десяткових чисел
Дроби та десяткові числа
Десяткові числа, степені, корені
Десяткові числа: мікс вправ

Геометрія

Просторова уява
Просторова уява на площині
Доповнювання фігур
Обертання та перевертання в площині
Просторова уява: 3D об’єкти
3D об’єкти з різних ракурсів
Дріт у прозорому об’єкті
Технічне креслення
Кубики: план будівництва
Будівництво з кубів: вид зі сторін
Обрис та план приміщення
Розгортка куба
Розгортка фігур
Переріз куба
Перерізи фігур
Просторова уява: мікс вправ
Геометричні поняття
Назви геометричних фігур і тіл
Геометричні поняття, пов’язані з кутами
Терміни: величина кутів
Терміни: пари кутів
Терміни, пов'язані з трикутником
Терміни, пов'язані з окружністю
Площинні утворення
Трикутник
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора: основи
Теорема Піфагора: застосування
Теорема Піфагора: застосування в 3D
Трикутник: мікс
Круга та окружність
Взаємне розташування двох окружностей
Просторові утворення
Куб і прямокутний паралелепіпед
Площа та периметр
Довжина та периметр (на координатній площині)
Периметр круга, довжина окружності (на координатній площині)
Площа (на координатній площині)
Площа квадрата та прямокутника (на координатній площині)
Площа трикутника (на координатній площині)
Площа паралелограма (на координатній площині)
Площа трапеції (на координатній площині)
Площа круга (на координатній площині)
Площа сектора круга (на координатній площині)
Довжина та периметр
Периметр трикутника
Периметр квадрата і прямокутника
Периметр паралелограма
Периметр трапеції
Довжина круга, довжина окружності
Довжина дуги кола
Периметр: мікс
Периметр: квадрат, прямокутник, трикутник
Периметр: паралелограм, трапеція, звичайний чотирикутник
Периметр: правильні многокутники
Площа
Площа трикутника
Площа квадрата і прямокутника
Площа паралелограма
Площа трапеції
Площа круга
Площа сектора круга
Площа: комбінація фігур
Площа сірої зони
Площа: мікс
Площа на сітці: трикутник, паралелограм, трапеція
Площа: трикутник, паралелограм, трапеція
Площа, периметр: мікс вправ
Площа, периметр: мікс круг та сектори
Площа, периметр: формули, принципи
Об'єм і поверхня
Площа поверхні
Площа поверхні куба і прямокутного паралелепіпеда
Площа поверхні призми
Площа поверхні піраміди
Площа поверхні кутастих фігур
Площа поверхні циліндра
Площа поверхні конуса
Площа поверхні кулі
Площа поверхні круглих геометричних фігур
Обʼєм
Обʼєм куба і прямокутного паралелепіпеда
Обʼєм призми
Обʼєм піраміди
Обʼєм кутастих фігур
Обʼєм циліндра
Обʼєм конуса
Обʼєм кулі
Обʼєм круглих геометричних фігур
Площа поверхні: мікс вправ
Об’єм, площа поверхні: формули, принципи
Об’єм та площа поверхні: прямокутний паралелепіпед, піраміда, призма
Об’єм та площа поверхні: куля, циліндр, конус
Кути
Кути: знайомство
Кути в трикутнику
Кути в чотирикутнику
Кути та многокутники
Кути та окружність
Радіани
Побудова за допомогою циркуля та лінійки
Геометричні побудови: розмітка
Півпрямі та півплощини
Задачі на побудову: трикутники
Побудова трикутників: відомі довжини сторін
Дії та властивості на площині
Осьова симетрія
Центральна симетрія
Рівність геометричних фігур
Подібність геометричних фігур
Визначення векторного зображення
Операції та властивості на площині: мікс вправ
Аналітична геометрія
Точки
Координати точок на площині
Координати точок у просторі
Відстань між точками на площині
Відстань між точками у просторі
Точки: мікс
Відрізки
Довжина відрізка на площині
Довжина відрізка у просторі
Взаємне розташування відрізків на площині
Взаємне розташування відрізків у просторі
Центр відрізка на площині
Центр відрізка у просторі
Відрізки: мікс
Вектори
Вектори: терміни
Координати вектора
Вектори: координати в просторі
Розмір вектора
Взаємне розташування векторів
Вектори: мікс
Операції з векторами
Вектори: множення на константу, добуток, різниця
Вектори: скалярний добуток
Операції з векторами: мікс
Прямі
Прямі: терміни
Визначення прямої
Параметричне рівняння прямої на площині
Загальне рівняння прямої на площині
Взаємне розташування прямих на площині
Взаємне розташування прямої і точки на площині
Прямі: мікс
Площини
Площини: терміни
Параметричне рівняння площини
Загальне рівняння площини
Площини: мікс
Конічні перетини
Конічні перетини: основні поняття
Окружність: терміни
Окружність (конічні перетини )
Окружність: загальні рівняння
Окружність: взаємне розташування прямої та окружності
Еліпс
Еліпс: центральне рівняння
Еліпс: загальне рівняння
Еліпс: взаємне розташування прямої та еліпса
Парабола
Парабола: рівняння
Парабола: дотична
Конічні перетини: мікс вправ

Елементарна алгебра

Пропорції
Пряма та обернена пропорційність
Перехресне множення
Співвідношення
Співвідношення: основні поняття
Співвідношення: зміна та розділення числа
Співвідношення: обчислення
Алгебраїчні вирази та їх скорочення
Підстановка у вирази
Запис за допомогою виразів
Написання виразів зі змінними
Записування задач з використанням виразу
Зміни виразів з однією змінною
Зміни виразів з кількома змінними
Спрощення виразів: піднесення до степені
Розкладання на множники
Зміни виразів з дробами
Звичайний дріб
Зміни алгебраїчних дробів
Спрощення алгебраїчних дробів
Умови дробових виразів
Умови алгебраїчних дробів
Вирази з факторіалом і комбінацією чисел
Спрощення виразів з факторіалом
Спрощення виразів з біноміальним коефіцієнтом
Алгебраїчні вирази та їх видозміни: мікс вправ
Важчі рівняння
Два рівняння з двома невідомими
Методи додавання та підстановки
Задачі з рівняннями
Запис задачі за допомогою рівняння
Нерівності
Нерівності: запис рішень
Нерівності: еквівалентність рівнянь
Послідовності та числові ряди
Арифметична і геометрична послідовність
Запис послідовності

Функція

Типи та властивості функцій
Основні типи функцій
Властивості функцій
Властивості функцій: мікс
Графіки функцій
Графіки лінійних функцій
Графіки квадратичних функцій
Графіки функцій модуля
Графіки тригонометричних функцій
Графіки лінійних нерівностей
Графіки функцій: мікс вправ
Лінійні функції
Властивості лінійних функцій
Лінійні функції: мікс вправ
Квадратичні функції
Властивості квадратичної функції
Тригонометричні функції
Тригонометричні функції та прямокутний трикутник
Значення тригонометричних функцій
Тригонометричні функції: співвідношення та формули
Властивості тригонометричних функцій
Тригонометричні функції: мікс вправ
Показникові та логарифмічні функції
Властивості показникової та логарифмічної функцій

Одиниці вимірювання

Час
Годинник: визначення часу
Одиниці вимірювання часу
Одиниці вимірювання
Одиниці довжини
Переведення одиниць вимірювання довжини
Одиниці вимірювання: життєві приклади
Одиниці вимірювання маси
Вагові одиниці вимірювання: життєві приклади
Переведення одиниць вимірювання ваги
Одиниці вимірювання площ
Переведення одиниць вимірювання площі
Одиниці площі: приклади з життя
Одиниці вимірювання об’єму
Одиниці вимірювання температури
Одиниці виміру температури: життєві приклади
Одиниці вимірювання: мікс вправ
Одиниці вимірювання: скорочення та префікси
Вибір правильної одиниці

Дискретна математика

Множини
Множини: основні поняття
Запис множин
Операції з множинами
Властивості множин та операцій над ними
Діаграми Венна
Множини множин, булеан
Множини: мікс вправ
Логіка
Логічні висловлювання
Морська логіка
Логіка: основні поняття
Оцінка логічних виразів
Зміни логічних виразів
Квантори
Логіка: мікс вправ
Комбінаторика
Комбінаторика: основні поняття
Імовірність
Імовірність: основні поняття
Основна ймовірність події
Повторні випробування та складні події
Описова статистика
Діаметр та медіана
Коефіцієнт кореляції
Види статистичних даних
Діаметр, медіан та мода (використання)
Описова статистика: основні поняття

Фінансова грамотність

Підрахунок грошей
Розрахунок вартості звичайних речей
Конвертація валют
Гроші та відсотки
Фінансові поняття та принципи
Основні фінансові поняття
Фінансові продукти: поняття
ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Дякуємо за ваше повідомлення, його було успішно відправлено.

Напишіть нам

Вам потрібна допомога?

Будь ласка, спочатку ознайомтеся з поширеними запитаннями:

Про що йдеться у повідомленні?

Повідомлення Зміст Управління Вхід до системи Ліцензія