Математика: 8 клас

Компактний перелік Перелік, включаючи приклади 

Арифметика: Лічба: комбінації операцій

Порядок виконання операцій, дужки

Запис числових виразів

Обчислення та логічне мислення

Комбінація математичних операцій: мікс вправ

Арифметика: Додатні і від’ємні числа

Порівняння додатних і від’ємних чисел

Числовий ряд: додатні та від’ємні числа

Підрахунок з від’ємними числами

Рівняння та вирази з модулями

Додатні та від’ємні числа: мікс вправ

Арифметика: Степені та квадратні корені

Піднесення до степеня

Квадратні корені

Вирази зі степенями та коренями

Від’ємні підкореневі вирази

Експоненціальний запис чисел

Степені та квадратні корені: мікс вправ

Дроби, відсотки, десяткові числа: Дроби

Ознайомлення з дробами

Дроби на числовій прямій

Порівняння дробів

Скорочення дробів

Мішані числа

Додавання та віднімання дробів

Множення і ділення дробів

Обчислення з дробами

Дроби, степені, корені

Дроби: мікс вправ

Дроби, відсотки, десяткові числа: Відсотки

Поняття про відсотки

Обчислення у відсотках

Дроби і відсотки

Відсотки: мікс вправ

Дроби, відсотки, десяткові числа: Десяткові числа

Десяткові числа: правопис

Порівняння десяткових чисел

Заокруглення десяткових дробів

Десяткові знаки на числовому рядку

Додавання і віднімання десяткових чисел

Множення десяткових чисел

Ділення десяткових чисел

Обчислення з десятковими числами

Дроби та десяткові числа

Десяткові числа, степені, корені

Десяткові числа: мікс вправ

Геометрія: Просторова уява

Просторова уява на площині

Просторова уява: 3D об’єкти

Технічне креслення

Кількість вершин, сторін, ребер

Розгортка куба

Розгортка фігур

Переріз куба

Просторова уява: мікс вправ

Геометрія: Площинні утворення

Теорема Піфагора: основи

Теорема Піфагора: застосування

Теорема Піфагора: мікс вправ

Трикутник: мікс

Круга та окружність

Геометрія: Площа та периметр

Довжина та периметр (на координатній площині)

Периметр трикутника (на координатній площині)

Периметр круга, довжина окружності (на координатній площині)

Периметр на координатній площині: mix

Площа (на координатній площині)

Площа трикутника (на координатній площині)

Площа паралелограма (на координатній площині)

Площа трапеції (на координатній площині)

Площа круга (на координатній площині)

Площа сектора круга (на координатній площині)

Площа на координатній площині: мікс

Периметр трикутника

Периметр паралелограма

Периметр трапеції

Довжина круга, довжина окружності

Довжина дуги кола

Периметр: мікс

Площа трикутника

Площа паралелограма

Площа трапеції

Площа круга

Площа сектора круга

Площа: комбінація фігур

Площа: мікс

Площа, периметр: мікс вправ

Геометрія: Об'єм і поверхня

Площа поверхні куба і прямокутного паралелепіпеда

Площа поверхні призми

Площа поверхні піраміди

Площа поверхні кутастих фігур

Площа поверхні циліндра

Площа поверхні конуса

Площа поверхні кулі

Площа поверхні круглих геометричних фігур

Обʼєм куба і прямокутного паралелепіпеда

Обʼєм призми

Обʼєм піраміди

Обʼєм кутастих фігур

Обʼєм циліндра

Обʼєм конуса

Обʼєм кулі

Обʼєм круглих геометричних фігур

Площа поверхні: мікс вправ

Геометрія: Дії та властивості на площині

Осьова симетрія

Центральна симетрія

Обертання (повертання)

Рівність геометричних фігур

Подібність геометричних фігур

Визначення векторного зображення

Операції та властивості на площині: мікс вправ

Геометрія: Аналітична геометрія

Координати точок на площині

Координати точок у просторі

Відстань між точками на площині

Окружність (конічні перетини )

Елементарна алгебра: Пропорції

Пряма та обернена пропорційність

Перехресне множення

Елементарна алгебра: Співвідношення

Співвідношення: основні поняття

Співвідношення: зміна та розділення числа

Співвідношення: обчислення

Співвідношення: масштаб карти

Елементарна алгебра: Алгебраїчні вирази та їх скорочення

Підстановка у вирази

Запис за допомогою виразів

Зміни виразів з однією змінною

Зміни виразів з кількома змінними

Зміни виразів з дробами

Звичайний дріб

Алгебраїчні вирази та їх видозміни: мікс вправ

Елементарна алгебра: Рівняння

Однокрокові рівняння

Основні рівняння з одним невідомим

Рівняння з круглими дужками

Рівняння з невідомим в знаменнику

Рівняння з дробами

Рівняння з десятковими числами

Рівняння: мікс вправ

Елементарна алгебра: Нерівності

Нерівності: запис рішень

Нерівності: еквівалентність рівнянь

Квадратні нерівності

Функція: Тригонометричні функції

Тригонометричні функції: мікс вправ

Одиниці вимірювання: Одиниці вимірювання

Одиниці довжини

Одиниці вимірювання маси

Одиниці вимірювання площ

Одиниці вимірювання об’єму

Одиниці вимірювання температури

Одиниці вимірювання: мікс вправ

Дискретна математика: Логіка

Логічні висловлювання

ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Дякуємо за ваше повідомлення, його було успішно відправлено.

Напишіть нам

Вам потрібна допомога?

Будь ласка, спочатку ознайомтеся з поширеними запитаннями:

Про що йдеться у повідомленні?

Повідомлення Зміст Управління Вхід до системи Ліцензія