Геометрія

Показати/приховати підсумок
Підсумок приховано.

Переміщення

Переміщення карт в правильне місце. Просте управління, цікаві та оригінальні завдання.


Геометрія
Просторова уява
Розгортка куба
Площинні утворення
Трикутник
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора: основи
Теорема Піфагора: застосування
Площа та периметр
Довжина та периметр (на координатній площині)
Довжина відрізка (на координатній площині)
Довжина ламаної (на координатній площині)
Периметр на координатній площині: mix
Площа (на координатній площині)
Площа на координатній площині: мікс
Довжина та периметр
Периметр: мікс
Площа
Площа круга
Площа: мікс
Об'єм і поверхня
Площа поверхні
Площа поверхні кутастих фігур
Площа поверхні куба та прямокутного паралелепіпеда
Площа поверхні призми та піраміди
Площа поверхні круглих геометричних фігур
Обʼєм
Обʼєм кутастих фігур
Об’єм кубу a прямокутного паралелепіпеду
Об’єм призми та піраміди
Обʼєм круглих геометричних фігур
Кути
Кути в трикутнику
Кути в чотирикутнику
Кути та окружність
Дії та властивості на площині
Осьова симетрія
Центральна симетрія
Рівність геометричних фігур
Відповідність на решітці
Подібність геометричних фігур
Подібність на решітці
Аналітична геометрія
Точки
Координати точок на площині
Координати точок у просторі
Відстань між точками на площині
Відстань між точками у просторі
Відрізки
Довжина відрізка на площині
Довжина відрізка у просторі
Вектори
Координати вектора
Розмір вектора
Величина вектора в площині
Прямі
Параметричне рівняння прямої на площині
Загальне рівняння прямої на площині
Конічні перетини
Конічні перетини: мікс вправ
Рівняння конічних перерізів


Вибір

Швидке практикування шляхом вибору з двох варіантів.


Геометрія
Просторова уява
Просторова уява на площині
Доповнювання фігур
Обертання та перевертання в площині
Просторова уява: 3D об’єкти
3D об’єкти з різних ракурсів
Дріт у прозорому об’єкті
Технічне креслення
Кубики: план будівництва
Будівництво з кубів: вид зі сторін
Обрис та план приміщення
Розгортка куба
Розгортка фігур
Переріз куба
Перерізи фігур
Просторова уява: мікс вправ
Геометричні поняття
Назви геометричних фігур і тіл
Геометричні поняття, пов’язані з кутами
Терміни: величина кутів
Терміни: пари кутів
Терміни, пов'язані з трикутником
Терміни, пов'язані з окружністю
Площинні утворення
Трикутник
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора: основи
Теорема Піфагора: застосування
Теорема Піфагора: застосування в 3D
Трикутник: мікс
Круга та окружність
Взаємне розташування двох окружностей
Просторові утворення
Куб і прямокутний паралелепіпед
Площа та периметр
Довжина та периметр (на координатній площині)
Периметр круга, довжина окружності (на координатній площині)
Площа (на координатній площині)
Площа квадрата та прямокутника (на координатній площині)
Площа трикутника (на координатній площині)
Площа паралелограма (на координатній площині)
Площа трапеції (на координатній площині)
Площа круга (на координатній площині)
Площа сектора круга (на координатній площині)
Довжина та периметр
Периметр трикутника
Периметр квадрата і прямокутника
Периметр паралелограма
Периметр трапеції
Довжина круга, довжина окружності
Довжина дуги кола
Периметр: мікс
Периметр: квадрат, прямокутник, трикутник
Периметр: паралелограм, трапеція, звичайний чотирикутник
Периметр: правильні многокутники
Площа
Площа трикутника
Площа квадрата і прямокутника
Площа паралелограма
Площа трапеції
Площа круга
Площа сектора круга
Площа: комбінація фігур
Площа сірої зони
Площа: мікс
Площа на сітці: трикутник, паралелограм, трапеція
Площа: трикутник, паралелограм, трапеція
Площа, периметр: мікс вправ
Площа, периметр: мікс круг та сектори
Площа, периметр: формули, принципи
Об'єм і поверхня
Площа поверхні
Площа поверхні куба і прямокутного паралелепіпеда
Площа поверхні призми
Площа поверхні піраміди
Площа поверхні кутастих фігур
Площа поверхні циліндра
Площа поверхні конуса
Площа поверхні кулі
Площа поверхні круглих геометричних фігур
Обʼєм
Обʼєм куба і прямокутного паралелепіпеда
Обʼєм призми
Обʼєм піраміди
Обʼєм кутастих фігур
Обʼєм циліндра
Обʼєм конуса
Обʼєм кулі
Обʼєм круглих геометричних фігур
Площа поверхні: мікс вправ
Об’єм, площа поверхні: формули, принципи
Об’єм та площа поверхні: прямокутний паралелепіпед, піраміда, призма
Об’єм та площа поверхні: куля, циліндр, конус
Кути
Кути: знайомство
Кути в трикутнику
Кути в чотирикутнику
Кути та многокутники
Кути та окружність
Радіани
Побудова за допомогою циркуля та лінійки
Геометричні побудови: розмітка
Півпрямі та півплощини
Задачі на побудову: трикутники
Побудова трикутників: відомі довжини сторін
Дії та властивості на площині
Осьова симетрія
Центральна симетрія
Рівність геометричних фігур
Подібність геометричних фігур
Визначення векторного зображення
Операції та властивості на площині: мікс вправ
Аналітична геометрія
Точки
Координати точок на площині
Координати точок у просторі
Відстань між точками на площині
Відстань між точками у просторі
Точки: мікс
Відрізки
Довжина відрізка на площині
Довжина відрізка у просторі
Взаємне розташування відрізків на площині
Взаємне розташування відрізків у просторі
Центр відрізка на площині
Центр відрізка у просторі
Відрізки: мікс
Вектори
Вектори: терміни
Координати вектора
Вектори: координати в просторі
Розмір вектора
Взаємне розташування векторів
Вектори: мікс
Операції з векторами
Вектори: множення на константу, добуток, різниця
Вектори: скалярний добуток
Операції з векторами: мікс
Прямі
Прямі: терміни
Визначення прямої
Параметричне рівняння прямої на площині
Загальне рівняння прямої на площині
Взаємне розташування прямих на площині
Взаємне розташування прямої і точки на площині
Прямі: мікс
Площини
Площини: терміни
Параметричне рівняння площини
Загальне рівняння площини
Площини: мікс
Конічні перетини
Конічні перетини: основні поняття
Окружність: терміни
Окружність (конічні перетини )
Окружність: загальні рівняння
Окружність: взаємне розташування прямої та окружності
Еліпс
Еліпс: центральне рівняння
Еліпс: загальне рівняння
Еліпс: взаємне розташування прямої та еліпса
Парабола
Парабола: рівняння
Парабола: дотична
Конічні перетини: мікс вправ


Pexeso

Вправа на знаходження пар.


Геометрія
Просторова уява
Просторова уява: 3D об’єкти
3D об’єкти з різних ракурсів
Технічне креслення
Куби: план будівництва
Будівництво з кубів: вид зі сторін
Обрис та план приміщення
Розгортка фігур
Геометричні поняття
Назви геометричних фігур і тіл
Площинні утворення
Трикутник
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора: основи
Площа та периметр
Довжина та периметр (на координатній площині)
Периметр на координатній площині: mix
Площа (на координатній площині)
Площа на координатній площині: мікс
Кути
Кути: знайомство
Дії та властивості на площині
Рівність геометричних фігур
Аналітична геометрія
Точки
Координати точок на площині
Відрізки
Довжина відрізка на площині
Довжина відрізка


Письмова відповідь

Вправа, в якій ви набираєте відповідь на клавіатурі.


Геометрія
Просторова уява
Просторова уява: 3D об’єкти
Кількість кубиків
Кількість вершин, сторін, ребер
Площинні утворення
Трикутник
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора: основи
Теорема Піфагора: застосування
Теорема Піфагора: мікс вправ
Площа та периметр
Довжина та периметр (на координатній площині)
Периметр квадрата і прямокутника (на координатній площині)
Периметр трикутника (на координатній площині)
Периметр круга, довжина окружності (на координатній площині)
Периметр на координатній площині: mix
Периметр на координатній площині: квадрат, прямокутник, трикутник
Площа (на координатній площині)
Площа квадрата та прямокутника (на координатній площині)
Площа трикутника (на координатній площині)
Площа паралелограма (на координатній площині)
Площа трапеції (на координатній площині)
Площа круга (на координатній площині)
Площа сектора круга (на координатній площині)
Площа на координатній площині: мікс
Довжина та периметр
Периметр трикутника
Периметр квадрата і прямокутника
Периметр паралелограма
Периметр трапеції
Довжина круга, довжина окружності
Периметр: мікс
Периметр: квадрат, прямокутник, трикутник
Периметр: паралелограм, трапеція
Площа
Площа трикутника
Площа квадрата і прямокутника
Площа паралелограма
Площа трапеції
Площа сектора круга
Площа: мікс
Площа: квадрат, прямокутник
Площа на координатній площині: трикутник, паралелограм, трапеція
Площа: трикутник, паралелограм, трапеція
Площа, периметр: мікс вправ
Площа, периметр: комбіновані питання
Площа, периметр: мікс круг та сектор круга
Об'єм і поверхня
Площа поверхні
Площа поверхні куба і прямокутного паралелепіпеда
Площа поверхні призми
Площа поверхні піраміди
Площа поверхні кутастих фігур
Площа поверхні циліндра
Площа поверхні конуса
Обʼєм
Обʼєм куба і прямокутного паралелепіпеда
Обʼєм призми
Обʼєм піраміди
Обʼєм кутастих фігур
Площа поверхні: мікс вправ
Кути
Кути в трикутнику
Кути в чотирикутнику
Кути та многокутники
Кути: мікс вправ
Аналітична геометрія
Точки
Координати точок на площині
Координати точок у просторі
Відстань між точками на площині
Відстань між точками у просторі
Точки: мікс
Відрізки
Довжина відрізка на площині
Довжина відрізка у просторі
Центр відрізка на площині
Центр відрізка у просторі
Відрізки: мікс
Вектори
Координати вектора
Розмір вектора
Взаємне розташування векторів
Вектори: мікс
Операції з векторами
Вектори: скалярний добуток
Прямі
Параметричне рівняння прямої на площині
Загальне рівняння прямої на площині
Взаємне розташування прямих на площині
Взаємне розташування прямої і точки на площині
Прямі: мікс
Конічні перетини
Окружність (конічні перетини )
Окружність: рівняння окружності
Еліпс
Еліпс: центральне рівняння
Парабола
Гіпербола
Гіпербола: центральне рівняння
Конічні перетини: мікс вправ


Словесні завдання

Класичне практикування словесних вправ, з різноманітними завданнями та пояснювальними текстами.


Геометрія
Площа та периметр
Площа, периметр: мікс вправ
Об'єм і поверхня
Площа поверхні: мікс вправ
Об’єм та площа поверхні: куля, циліндр, конус


Решітка

Завдання для відпрацювання навичок з геометрії з простими елементами керування та цікавими вправами.


Теорема Піфагора

Периметр

Площа

Паралельні прямі

Перпендикулярні прямі

Паралельні прямі - важчий рівень

Трикутники

Чотирикутники

Чотирикутники - важчий рівень

Решітка: розминка

Відстані

Медіана

Осьова симетрія

Осьова симетрія - важчий рівень

Центральна симетрія

Осьова симетрія - важчий рівень

Обертання (повертання)

Подібність геометричних фігур

Розділення

Логічна задача на розвиток просторової уяви – розділити площу на рівні частини.


Розділення: розминка

Розділення: легкий рівень

Розділення: середній рівень

Розділення: важкий рівень

Розділення: справжній викликЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Дякуємо за ваше повідомлення, його було успішно відправлено.

Напишіть нам

Вам потрібна допомога?

Будь ласка, спочатку ознайомтеся з поширеними запитаннями:

Про що йдеться у повідомленні?

Повідомлення Зміст Управління Вхід до системи Ліцензія